سیلاژ ذرت پر دانه با به روزترین دستگاه ها، بسته بندی شده و با کیفیت و ماندگاری بالا است.

سیلاژ تخمیری با بالاترین کیفیت و پخت استاندارد در بسته های 30 کیلویی می باشد که می توان به تمام نقاط ایران ارسال گردد .

علوفه ذرت به صرفه ترین و بهترین خوراک دام در ایران می باشد.

بیشترین کشت و با کیفیت ترین کشت ذرت در استان خوزستان و در دزفول و حومه است.

یکی از مهمترین و بزرگترین قطبهای تولید سیلاژ ذرت در ایران، خوزستان و شهرستان دزفول می باشد .

کشت ذرت در خوزستان همه ساله به صورت بهاره و پاییزه ارائه می گردد.

استان خوزستان تقریبا نیاز خوراک دام را از دامداریهای سراسر ایران را می تواند تامین می نماید .

نوشته‌ها