مراحل بسته بندی ذرت علوفه ای ۳۰ کیلویی

  • برداشت ذرت در مزرعه: این عمل توسط دستگاه های چاپر از مزرعه انجام می گردد گه شامل دستگاه های چاپر مال بند تراکتوری برای حجم پایین و ماشینهای چاپر خودرو که معمولا مربوط به شرکت کلاس آلمان می باشند.
  • بستن سیلو ( سیلوکردن علوفه):این عملیات پس از برداشت و به دو صورت انجام می گردد یا روی سطح زمین بصورت تپه ای انباشته می گردد یا در سیلوهایی با عمق 3 تا 4 متری به اصطلاح کوبیده شده و پلاستیک کشی می گردند.

  • برداشت از سیلو و تغذیه دستگاه بسته بندی
  • مراحل بسته بندی علوفه ذرت
  • وزن کشی علوفه
  • نایلون کشی
  • پرس ، وکیوم و دوخت بسته
  • بارگیری